Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.2935 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2934 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.370 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2933 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.370 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2932 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.370 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2931 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.370 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2930 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 14.840 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2929 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2928 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.900 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2927 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2926 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2925 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2924 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 8.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2923 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2922 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2921 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2920 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2919 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2918 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2917 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2916 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2915 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2914 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 18.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2913 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2912 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2911 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2910 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2909 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2908 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2907 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2906 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2905 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2904 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2903 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2902 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2901 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2900 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2899 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 350 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2898 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2897 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2896 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2895 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2894 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2893 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2892 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2891 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2890 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2889 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2888 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2887 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2886 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2885 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 470 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2884 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2883 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2882 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2881 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2880 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2879 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2878 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2877 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2876 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2875 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.360 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2874 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2873 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.360 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2872 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.360 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2871 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2870 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2869 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.402 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2868 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2867 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2866 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2865 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2864 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2863 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2862 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2861 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 16 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2860 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 14.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2859 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2858 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2857 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2856 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2855 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2854 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2853 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2852 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2851 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2850 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2849 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2848 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2847 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 530 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2846 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2845 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2844 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2843 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2842 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2841 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2840 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.700 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2839 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2838 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2837 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.2836 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 8 15 21 28 Ďalšie »