Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.10969 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10968 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10967 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10966 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10965 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.110 GBP Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10964 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.110 GBP Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10963 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 0 GBP Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10962 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10961 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 111.000 GBP Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10960 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10959 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10958 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10957 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10956 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10955 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 900 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10954 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10953 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10952 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10951 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10950 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10949 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10948 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10947 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 0 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10946 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 0 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10945 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10944 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10943 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 25.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10942 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10941 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10940 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 100.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10939 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 100.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10938 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 40.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10937 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 25.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10936 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 25.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10935 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 30.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10934 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10933 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10932 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10931 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10930 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10929 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10928 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10927 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 35.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10926 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.900 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10925 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 4.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10924 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10923 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10922 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10921 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 25.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10920 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10919 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10918 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10917 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10916 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10915 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10914 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 38.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10913 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 38.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10912 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10911 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10910 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10909 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10908 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 90 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10907 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10906 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10905 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10904 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10903 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10902 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10901 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10900 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10899 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10898 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10897 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10896 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10895 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10894 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10893 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10892 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10891 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10890 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.900 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10889 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.900 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10888 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10887 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10886 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10885 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10884 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10883 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10882 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10881 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10880 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10879 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10878 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10877 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10876 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10875 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10874 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10873 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10872 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10871 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.10870 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 3.500 € Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 28 55 82 109 Ďalšie »