Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.6499 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6498 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6497 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6496 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6495 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6494 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6493 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6492 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6491 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6490 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6489 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6488 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 23.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6487 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6486 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 13.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6485 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 7.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6484 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 440.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6483 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 7.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6482 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6481 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6480 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6479 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6478 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6477 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6476 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6475 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6474 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 3.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6473 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6472 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6471 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 150 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6470 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6469 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6468 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6467 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6466 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6465 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6464 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6463 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6462 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 50 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6461 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 50 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6460 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 22.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6459 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6458 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6457 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6456 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 820 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6455 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 820 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6454 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 57.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6453 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6452 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6451 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6450 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 57.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6449 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 57.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6448 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6447 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6446 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6445 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.750 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6444 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 2.750 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6443 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6442 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6441 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 650 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6440 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 8.000.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6439 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 8.000.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6438 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 8.000.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6437 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6436 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 170.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6435 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6434 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6433 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 170.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6432 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 170.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6431 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 410.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6430 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6429 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6428 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6427 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6426 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6425 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6424 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6423 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6422 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6421 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6420 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6419 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6418 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 30.321 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6417 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 30.321 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6416 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 30.321 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6415 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6414 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 410.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6413 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 14.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6412 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 14.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6411 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6410 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6409 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6408 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6407 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6406 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6405 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6404 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 150 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6403 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6402 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 150 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6401 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.6400 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 17 33 48 64 Ďalšie »


3.42 12