Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.7409 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7408 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7407 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7406 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7405 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7404 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7403 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7402 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7401 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7400 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7399 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7398 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7397 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7396 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7395 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7394 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7393 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7392 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7391 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7390 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7389 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7388 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7387 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7386 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7385 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7384 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7383 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7382 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7381 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7380 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7379 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7378 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7377 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7376 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7375 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7374 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7373 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7372 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7371 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 18.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7370 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 18.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7369 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7368 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7367 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7366 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7365 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7364 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7363 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7362 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7361 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7360 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7359 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7358 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7357 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7356 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7355 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7354 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7353 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7352 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7351 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7350 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.350 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7349 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7348 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7347 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7346 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7345 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 7.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7344 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7343 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7342 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7341 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7340 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7339 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7338 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7337 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7336 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.700 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7335 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.700 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7334 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7333 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7332 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7331 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7330 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7329 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.500.000 Sk Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7328 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.500.000 Sk Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7327 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7326 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7325 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7324 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7323 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7322 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7321 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7320 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7319 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7318 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7317 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7316 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7315 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7314 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7313 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7312 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7311 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7310 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 250 € Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 19 37 55 73 Ďalšie »


5 1