Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.24075 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.409,44 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24074 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.409,44 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24073 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24072 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24071 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24070 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24069 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24068 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24067 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24066 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24065 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24064 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 90.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24063 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24062 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24061 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24060 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24059 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24058 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 7.741,33 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24057 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24056 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24055 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24054 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 7.741,33 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24053 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , suma 7.741,33 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24052 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24051 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 50.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24050 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 50.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24049 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24048 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24047 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 2.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24046 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 27.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24045 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24044 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24043 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24042 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24041 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24040 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24039 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24038 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24037 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24036 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24035 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 40.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24034 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.770 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24033 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24032 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24031 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24030 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24029 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24028 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 570 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24027 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 570 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24026 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.550 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24025 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.550 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24024 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24023 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24022 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24021 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24020 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24019 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24018 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 8.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24017 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24016 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 17.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24015 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24014 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 18.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24013 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24012 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24011 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24010 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24009 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 18.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24008 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24007 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24006 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24005 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 560 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24004 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 560 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24003 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 560 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24002 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24001 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.24000 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23999 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 760 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23998 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 760 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23997 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23996 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23995 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23994 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23993 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23992 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23991 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.750 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23990 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 260 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23989 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23988 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23987 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23986 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23985 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23984 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23983 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23982 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23981 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23980 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23979 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23978 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23977 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.23976 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.800 € Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 61 121 180 240 Ďalšie »