Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.3175 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3174 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3173 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3172 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3171 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3170 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3169 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 30.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3168 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3167 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 7.740 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3166 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 70 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3165 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3164 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3163 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3162 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3161 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3160 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3159 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3158 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3157 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 60.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3156 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 60.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3155 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 60.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3154 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3153 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 15.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3152 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3151 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3150 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3149 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3148 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3147 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3146 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3145 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3144 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3143 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3142 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3141 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3140 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3139 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3138 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3137 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 44.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3136 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 44.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3135 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , suma 44.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3134 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3133 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 33.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3132 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 33.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3131 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3130 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3129 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3128 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3127 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 7.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3126 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.800 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3125 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3124 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3123 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 178,90 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3122 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3121 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 178,90 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3120 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 18.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3119 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 50 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3118 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3117 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3116 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.320 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3115 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3114 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3113 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 50.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3112 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.320 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3111 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3110 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3109 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3108 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3107 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3106 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3105 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3104 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 55.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3103 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 55.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3102 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3101 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3100 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3099 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3098 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3097 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 55.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3096 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 40.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3095 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 55.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3094 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3093 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 40.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3092 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3091 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3090 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3089 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3088 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3087 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3086 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3085 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 760,23 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3084 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 760,23 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3083 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 760,23 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3082 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3081 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3080 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.350 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3079 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.350 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3078 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3077 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.3076 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 12.568 € Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 9 16 24 31 Ďalšie »