Aktualizované znenie

Zmluva o pôžičke v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú zmluvu o pôžičke rýchlo a správne

Zmluva o pôžičke vzor .pdf Zmluva o pôžičke vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Zmluvy o pôžičke (pdf/doc)

Zmluva o pôžičke - vzory

Nižšie uvádzame Zmluvy o pôžičke (vzory) na stiahnutie

Zmluva o pôžičke vzor č.7364 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7363 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 100 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7362 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7361 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7360 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7359 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7358 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7357 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7356 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7355 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7354 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7353 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7352 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7351 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7350 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.350 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7349 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7348 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7347 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7346 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7345 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 7.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7344 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7343 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 4.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7342 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7341 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7340 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7339 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 11.300 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7338 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 600 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7337 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7336 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.700 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7335 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.700 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7334 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7333 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7332 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7331 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7330 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 45.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7329 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.500.000 Sk Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7328 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 3.500.000 Sk Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7327 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7326 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7325 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7324 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7323 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7322 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7321 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7320 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7319 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.500 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7318 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7317 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7316 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 200.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7315 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7314 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 400 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7313 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7312 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7311 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7310 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7309 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , suma 250 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7308 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 2.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7307 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 10.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7306 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 3.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7305 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 70.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7304 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7303 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , suma 70.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7302 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7301 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7300 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7299 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7298 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 736,80 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7297 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7296 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 25.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7295 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 736,80 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7294 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 6.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7293 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7292 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7291 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7290 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7289 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7288 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7287 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 9.040 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7286 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7285 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7284 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.200 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7283 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 1.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7282 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 150 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7281 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7280 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 0 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7279 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 24.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7278 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 24.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7277 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 20.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7276 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7275 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7274 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7273 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7272 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 900 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7271 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7270 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7269 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7268 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7267 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7266 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , suma 5.000 € Zobraziť
Zmluva o pôžičke vzor č.7265 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
« Predošlé 1 2 3 4 19 37 55 73 Ďalšie »


3.14 7